LinguaJuris

Data en plaats

Brussel van 24 t/m 28 januari 2011
Gent van 23 t/m 27 mei 2011

Intensieve opleiding

10 uur theoretische uiteenzettingen
12 uur seminaries en workshops
8 uur werkbezoeken

Prijs

400 EUR

Inlichtingen en inschrijvingen

LINGUAJURIS
Montoyerstraat 24, b12
1000 Brussel
Tel. & fax:
02 513 09 15
e-mail: info@linguajuris.org

INTERACT.J

De vraag naar gespecialiseerde gerechtstolken neemt toe. De moderne wereld staat niet stil en uiteenlopende culturen komen steeds vaker met elkaar in contact. Dit houdt een grote rijkdom in, maar jammer genoeg leidt dit ook tot misverstanden in de communicatie.

Belgiƫ is een draaischijf voor de zakenwereld en de internationale politiek. Ons land heeft de Europese Verklaring voor de Rechten van de Mens ondertekend en is daarom ook een gastland voor arbeiders, politieke vluchtelingen en slachtoffers van gewapende conflicten. Die mensen spreken meestal onze landstalen niet en ze zijn nauwelijks vertrouwd met onze cultuur en onze instellingen.

Wanneer die mensen met het gerecht in aanraking komen, moeten zij een beroep kunnen doen op degelijke tolken en vertalers. Alleen zo kunnen zij hun rechten vrijwaren.

Jammer genoeg zijn er in Belgiƫ maar weinig specialisten in dit domein. Daardoor moet de overheid een beroep doen op willekeurig gekozen mensen van goede wil, die vaak niet de elementaire regels van het tolken kennen.

Deze bijscholing voor tolken wil hen de onmisbare basiskennis bijbrengen voor het tolkwerk bij gerechtelijke en administratieve instanties om een betere interactie op gang te brengen tussen mensen die een verschillende taal spreken.

PROGRAMMA

Module 1

Organisatie en werking van de Belgische Staat en Justitie
Het verhoor (met medewerking van de Politieschool)

Module 2

Kennismaking met de tolkmethodes en de deontologie van het tolken in gerechtelijke aangelegenheden: informatieve uiteenzettingen
Terminologie

Module 3

Bijwonen van een correctionele zitting met vertolking en evaluatie van het tolkgedrag Ontmoeting met een onderzoeksrechter

Module 4

Procedures bij de Dienst vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen
Tekstsoorten en mondelinge opdrachten (begrijpen van processen-verbaal, vonnissen enz.)

Module 5

Simulatie van een correctionele zitting Bezoek aan een gevangenis
&
Evaluatie van de opleiding

Inhoud van de opleiding

  • Inleiding tot de organisatie van de Belgische Staat en Justitie
  • Te volgen procedures bij de Dienst vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen enz.
  • Kennismaking met de tolkmethodes en de deontologie van het tolken in gerechtelijke aangelegenheden
  • Belang van het interculturele aspect en van de terminologie

Methodologie

  • Werkbezoeken (Dienst vreemdelingenzaken, rechtbanken, Parket, gevangenis enz.)
  • Seminaries en praktische opdrachten
  • Informatieve uiteenzettingen over het thema
  • Casestudies

Docenten

Zowel juristen, gespecialiseerde tolken en vertalers (academici en beroepsmensen) als vertegenwoordigers van de respectieve betrokken instanties

Vereisten

Aangezien de opleiding in het Nederlands wordt gegeven, is een goede kennis van het Nederlands onontbeerlijk.