LinguaJuris

LinguaJuris

LINGUAJURIS is een samenwerkingsverband dat door de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) en 7 vertalers- en tolkeninstituten werd opgericht om de kwaliteit te bevorderen van de prestaties van beëdigd vertalers en tolken in België.

LINGUAJURIS organiseert onder meer twee bijscholingen : INTERACT.J, een spoedcursus gerechtstolken van een week en het LINGUAJRIS getuigschrift voor juridisch vertalen en tolken dat een jaar in beslag neemt.

Om de uitwisseling en verspreiding van informatie tussen beëdigd vertalers en tolken en het contact met opleiders te bevorderen werd binnen het kader van LINGUAJURIS het FORUM in het leven geroepen.

LINGUAJURIS heeft zich ook tot doel gesteld een internationaal formulier te creëren dat voor de leden van het FORUM toegankelijk zal zijn.

De leden van LINGUAJURIS zijn

  • de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)
  • de Artesis Hogeschool Antwerpen, departement voor vertalers en tolken (Artesis)
  • de Erasmushogeschool Brussel, departement Toegepaste Taalkunde (EhB)
  • de Haute École Francisco Ferrer, catégorie de traduction et d'interprétation (HEFF)
  • het Institut Libre Marie Haps, catégorie de traduction et d’interprétation (ILMH)
  • de Hogeschool Gent, departement Vertaalkunde (HoGent)
  • de Université de Liège-Haute École de la Ville de Liège, catégorie traduction et interprétation (HEL-ULg)

met de steun van de Faculté de Traduction et Interprétation – FTI:EII de l’Université de Mons

Secretariaat 

Montoyerstraat 24 b12, 1000 Brussel, België tel. / fax: +32 (0)2 513 09 15
info@linguajuris.org
http://www.linguajuris.org