Linguajuris

Forum

Het Forum LinguaJuris is een initiatief van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken vzw.

Doel

 • Bevordering van de kwaliteit van de prestaties van de beëdigd vertalers en tolken in
  België door middel van
  • de naleving van de deontologie
  • levenslang leren
  • de uitwisseling tussen beëdigd vertalers en tolken door
   • de vorming van een mailing list
   • vergaderingen
   • de deelname aan activiteiten van de BKVT tegen het tarief voor leden van BKVT
  • het contact met de leden van de BKVT, die zijn gespecialiseerd in andere domeinen, in het licht van de talrijke specifieke domeinen waarmee de beëdigd vertalers en tolken worden geconfronteerd
  • de verdediging van de belangen van beëdigd vertalers en tolken
  • de bevordering van een wettelijk statuut.

Voorwaarden voor het lidmaatschap

 • beëdigd vertaler zijn,
  • effectief lid zijn van de BKVT of
  • een opleiding van LinguaJuris of
  • een gelijkwaardige opleiding hebben gevolgd.
 • De deontologische code voor de beëdigd vertalers en tolken voor akkoord hebben
  getekend, die door de BKVT werd voorgesteld.
 • De lesgevers en de leden van de werkgroep LinguaJuris zijn ambtshalve lid.

Bijdrage

60 € per jaar voor de niet-leden van de BKVT. Voor de effectieve leden van de BKVT is de bijdrage inbegrepen in het lidmaatschap van de BKVT.De lesgevers en de leden van de werkgroep LinguaJuris zijn onmisbare adviseurs; de bijdrage die zij leveren aan het Forum in de vorm van adviesverlening en stellingnamen, geldt als bijdrage.

De voorzitter van het Forum LinguaJuris is een lid van de raad van bestuur van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken vzw. Deze vereniging neemt eveneens het bestuur waar.